Het belang van begeleide intervisie

Sense

Begeleide intervisie wordt tegenwoordig steeds vaker toegepast. Vele bedrijven en organisaties willen ontwikkeling brengen door medewerkers te inspireren. Hier komt intervisie goed tot zijn recht. Het doel van begeleide intervisie is erop gericht om analyses te maken van situaties en adviezen te geven met verandering als hoofdrede.

Men leert van elkaars werksituaties, er wordt saamhorigheid gecreëerd en ook betrokkenheid. Maar medewerkers hebben er ook de gelegenheid om te groeien op het gebied van kennis en kunde.

contact beteren

De meerwaarde

In de begeleide intervisie kom je elkaar tegen. Iedereen zit in een bepaald beroep en branche en is op dat moment gelijk. Dit betekent dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen afdelingshoofden en medewerkers. Iedereen heeft een gelijke kans tot ontplooiingsmogelijkheden. Ook heeft eenieder een evenredige stem. Hieruit vloeit voort dat eenieder adviezen kan geven en zaken wel dan niet kan af kan kraken en kan onderbouwen.

Over het algemeen komen collega’s niet makkelijk bij elkaar. Dit vanwege de organisatiecultuur en de werkdruk. Omdat er geen contact is met personen uit de branche is het moeilijk aan te geven wat de noden en de verwachtingen zijn. Ook is er minder begrip voor elkaars situatie. Mensen worden vaak genegeerd en hebben geen stem. Het is daarom de bedoeling dat begeleide intervisie hier een verandering in brengt.

psychomotorisch therapeut

 Reflectie

Intervisie kan ook voor de persoon verandering en ontwikkeling brengen. Bijvoorbeeld door reflectie te promoten. Er kan bijvoorbeeld tijdens intervisie sessies tijd worden ingerekend om te reflecteren. Reflectie is nodig om jezelf te beteren wat weer ten voordele komt van de organisatie. Immers moet elke werknemer kunnen reflecteren om ervoor te zorgen dat de kans op conflicten tijdens het werk of in de branche verkleind worden. Doorgaans heeft de werknemer of het management daar heel weinig tijd voor. Op zo’n manier kun je reflectie inbouwen.